centres w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła centres w angielski»francuski słowniku

I.centre Brit, center Am [Brit ˈsɛntə, Am ˈsɛn(t)ər] RZECZOW.

II.centre Brit, center Am [Brit ˈsɛntə, Am ˈsɛn(t)ər] CZASOW. przech., nieprzech.

Zobacz też left

I.left [Brit lɛft, Am lɛft] CZASOW. pt CZASOW. pp

left → leave

center → centre

Zobacz też centre

I.centre Brit, center Am [Brit ˈsɛntə, Am ˈsɛn(t)ər] RZECZOW.

II.centre Brit, center Am [Brit ˈsɛntə, Am ˈsɛn(t)ər] CZASOW. przech., nieprzech.

I.centre on CZASOW. [Brit ˈsɛntə -, Am ˈsɛn(t)ər -], centre upon CZASOW. (centre on [sth])

centres w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła centres w angielski»francuski słowniku

centres Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

centres Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

centres z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła centres w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文