certificate w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła certificate w angielski»francuski słowniku

I.certificate RZECZOW. [Brit səˈtɪfɪkət, Am sərˈtɪfəkət]

II.certificate CZASOW. przech. [Brit səˈtɪfɪkeɪt, Am ˌsərˈtɪfəkeɪt]

certificate w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła certificate w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła certificate w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

certificate Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

certificate Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła certificate w francuski»angielski słowniku

certificate z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła certificate w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文