chalk w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chalk w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.chalk up CZASOW. [Brit tʃɔːk -, Am tʃɔk -] (chalk [sth] up, chalk up [sth]) lit, fig

I.chalk out CZASOW. [Brit tʃɔːk -, Am tʃɔk -] (chalk out [sth], chalk [sth] out)

Tłumaczenia dla hasła chalk w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chalk w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chalk w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chalk w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chalk Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文