champagne w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła champagne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.champagne [Brit ʃamˈpeɪn, Am ʃæmˈpeɪn] RZECZOW.

II.champagne [Brit ʃamˈpeɪn, Am ʃæmˈpeɪn] PRZYMIOT. (colour)

Tłumaczenia dla hasła champagne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

champagne w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła champagne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła champagne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

champagne Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文