changes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła changes w angielski»francuski słowniku

I.change [Brit tʃeɪn(d)ʒ, Am tʃeɪndʒ] RZECZOW.

1. change (alteration):

3. change (fresh, different experience):

5. change (cash):

1. change (alter):

2. change (exchange for sth different):

1. change (alter):

passer de X à Y
to change from X (in)to Y CHEM
virer de X à Y

I.change over CZASOW. [Brit tʃeɪn(d)ʒ -, Am tʃeɪndʒ -] (change over) (swap)

II.change over CZASOW. [Brit tʃeɪn(d)ʒ -, Am tʃeɪndʒ -] (change over [sth/sb], change [sth/sb] over)

changes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła changes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła changes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

changes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

changes z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文