charge w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła charge w angielski»francuski słowniku

2. charge LAW:

6. charge (control):

to be in charge MILIT

1. charge:

charge COM, FIN customer

charge w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła charge w angielski»francuski słowniku

charge Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

charge z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文