chat w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chat w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.chat <part prés chatting; prét, part passé chatted> [Brit tʃat, Am tʃæt] CZASOW. nieprzech.

chit-chat [Brit ˈtʃɪttʃat, Am ˈtʃɪtˌtʃæt] RZECZOW. inf

I.chat up CZASOW. [Brit tʃat -, Am tʃæt -] inf (chat up [sb], chat [sb] up) Brit

video-chat [ˈvɪdɪəʊtʃat, Amˈvɪdioʊˌtʃat] CZASOW. nieprzech.

video chat [ˈvɪdɪəʊ tʃat, Amˈvɪdioʊ ˌtʃat] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła chat w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chat w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chat w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła chat w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chat Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文