cheap w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cheap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. cheap article, meal, cut of meat, flight, service:

to be cheap inv
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cheap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cheap w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cheap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła cheap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cheap Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cheap and cheerful Brit, Aus inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文