check w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła check w angielski»francuski słowniku

2. check (for accuracy, reliability):

14. check Am (tick) → check off

Zobacz też check off

I.body check [Brit, Am ˈbɑdi ˌtʃɛk] RZECZOW. (in ice-hockey)

II.check in CZASOW. [Brit tʃɛk -, Am tʃɛk -] (check [sb/sth] in, check in [sb/sth])

I.check on CZASOW. [Brit tʃɛk -, Am tʃɛk -] (check on [sb/sth])

I.check off CZASOW. [Brit tʃɛk -, Am tʃɛk -] (check off [sth], check [sth] off)

II.check out CZASOW. [Brit tʃɛk -, Am tʃɛk -] (check out [sth], check [sth] out)

III.check out CZASOW. [Brit tʃɛk -, Am tʃɛk -] (check [sb] out, check out [sb])

I.check through CZASOW. [Brit tʃɛk -, Am tʃɛk -] (check [sth] through)

check-in [Brit ˈtʃɛkɪn, Am ˈtʃɛkˌɪn] RZECZOW.

check w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła check w angielski»francuski słowniku

Zobacz też cheque

check Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to pick up the bill [or Am check] inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文