check-up w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła check-up w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

check-up [Brit ˈtʃɛkʌp, Am ˈtʃɛkˌəp] RZECZOW.

I.check up on CZASOW. [Brit tʃɛk -, Am tʃɛk -] (check up on [sb])

II.check up on CZASOW. [Brit tʃɛk -, Am tʃɛk -] (check up on [sth])

9. have (undergo, suffer):

10. have (cause to be done):

to have it off or away with sb slang Brit

Tłumaczenia dla hasła check-up w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

check-up, checkup <pl check-up, checkups> [tʃɛkœp, kœps] RZECZOW. m criticized

1. contrôle (maîtrise):

Zwroty:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

check-up w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła check-up w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła check-up w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文