cheek w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cheek w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tongue-in-cheek [Brit tʌŋɪnˈtʃiːk, Am ˈˌtəŋ ən ˈtʃik] PRZYMIOT. PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cheek w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
joue de bœuf GASTR
toupet inf
cheek inf
what a cheek! inf
she's got a cheek! inf

cheek w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cheek w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła cheek w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cheek Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文