cheese w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cheese w angielski»francuski słowniku

cheese [Brit tʃiːz, Am tʃiz] RZECZOW. (substance, variety)

I.cheese off CZASOW. [Brit tʃiːz -, Am tʃiz -] inf (cheese [sb] off, cheese off [sb])

cheese w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cheese w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła cheese w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cheese Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

poutine ż GASTR Québec
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文