cheque w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cheque w angielski»francuski słowniku

Zobacz też Bank card

cheque w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cheque w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też check

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
porteur(-euse) m (ż)

Tłumaczenia dla hasła cheque w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cheque Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to cross a cheque Aus, Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文