chin w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.chin <part prés chinning; prét, part passé chinned> [Brit tʃɪn, Am tʃɪn] CZASOW. przech.

III.chin <part prés chinning; prét, part passé chinned> [Brit tʃɪn, Am tʃɪn] CZASOW. nieprzech. Am inf

chin-chin [Brit tʃɪnˈtʃɪn, Am tʃɪnˈtʃɪn] WYKRZYK.

chin-up [Brit ˈtʃɪnʌp, Am ˈtʃɪnˌəp] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chin w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chin Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文