chip w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chip w angielski»francuski słowniku

II.chip <part prés chipping; prét, part passé chipped> [Brit tʃɪp, Am tʃɪp] CZASOW. przech.

III.chip <part prés chipping; prét, part passé chipped> [Brit tʃɪp, Am tʃɪp] CZASOW. nieprzech.

II.chip away CZASOW. [Brit tʃɪp -, Am tʃɪp -] (chip away [sth], chip [sth] away)

I.chip off CZASOW. [Brit tʃɪp -, Am tʃɪp -] (chip off)

II.chip off CZASOW. [Brit tʃɪp -, Am tʃɪp -] (chip off [sth], chip [sth] off)

chip w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chip w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chip w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chip Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文