chips w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chips w angielski»francuski słowniku

II.chip <part prés chipping; prét, part passé chipped> [Brit tʃɪp, Am tʃɪp] CZASOW. przech.

III.chip <part prés chipping; prét, part passé chipped> [Brit tʃɪp, Am tʃɪp] CZASOW. nieprzech.

II.chip away CZASOW. [Brit tʃɪp -, Am tʃɪp -] (chip away [sth], chip [sth] away)

chips w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chips w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła chips w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chips Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

when the chips are down Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文