chop w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chop w angielski»francuski słowniku

III.chop <part prés chopping; prét, part passé chopped> [Brit tʃɒp, Am tʃɑp] CZASOW. przech.

chop suey [Brit tʃɒpˈsuːi, Am ˌtʃɑpˈsui] RZECZOW. GASTR

I.chop through CZASOW. [Brit tʃɒp -, Am tʃɑp -] (chop through [sth])

I.chop down CZASOW. [Brit tʃɒp -, Am tʃɑp -] (chop down [sth], chop [sth] down)

I.chop off CZASOW. [Brit tʃɒp -, Am tʃɑp -] (chop off [sth], chop [sth] off)

I.chop up CZASOW. [Brit tʃɒp -, Am tʃɑp -] (chop up [sth], chop [sth] up)

chop w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chop w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chop w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chop Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文