chosen w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chosen w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też choose

I.choose <prét chose; part passé chosen> [Brit tʃuːz, Am tʃuz] CZASOW. przech.

II.choose <prét chose; part passé chosen> [Brit tʃuːz, Am tʃuz] CZASOW. nieprzech.

I.choose <prét chose; part passé chosen> [Brit tʃuːz, Am tʃuz] CZASOW. przech.

II.choose <prét chose; part passé chosen> [Brit tʃuːz, Am tʃuz] CZASOW. nieprzech.

I.choose up CZASOW. [Brit tʃuːz -, Am tʃuz -] inf Am (choose up [sb])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chosen w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chosen w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chosen w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to be ill-chosen/-prepared

Tłumaczenia dla hasła chosen w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chosen Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be ill-chosen/-prepared
qn/qc n'a rien à envier à qnqc
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文