claim w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła claim w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. claim (demand):

1. claim (assert):

I.claim back CZASOW. [Brit kleɪm -, Am kleɪm -] (claim back [sth], claim [sth] back)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła claim w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

claim w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła claim w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła claim w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

claim Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文