cleaned w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cleaned w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. clean (not dirty):

my hands are clean lit, fig

I.clean out CZASOW. [Brit kliːn -, Am klin -] (clean [sth] out, clean out [sth]) (cleanse thoroughly)

II.clean out CZASOW. [Brit kliːn -, Am klin -] (clean [sb/sth] out, clean out [sb/sth]) (leave empty, penniless)

I.clean off CZASOW. [Brit kliːn -, Am klin -] (clean off)

II.clean off CZASOW. [Brit kliːn -, Am klin -] (clean [sth] off, clean off [sth])

I.clean down CZASOW. [Brit kliːn -, Am klin -] (clean [sth] down, clean down [sth])

Tłumaczenia dla hasła cleaned w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cleaned w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cleaned w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła cleaned w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cleaned Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文