clearer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła clearer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

5. clear (not confused):

III.clear [Brit klɪə, Am ˈklɪr] PRZYSŁ. (away from)

2. clear (free from obstruction):

II.clear up CZASOW. [Brit klɪə -, Am ˈklɪr -] (clear up [sth], clear [sth] up)

Tłumaczenia dla hasła clearer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

clearer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła clearer w angielski»francuski słowniku

clearer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文