clearing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła clearing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

clearing [Brit ˈklɪərɪŋ, Am ˈklɪrɪŋ] RZECZOW.

5. clear (not confused):

III.clear [Brit klɪə, Am ˈklɪr] PRZYSŁ. (away from)

2. clear (free from obstruction):

Tłumaczenia dla hasła clearing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

clearing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła clearing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła clearing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

clearing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文