clicked w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła clicked w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

clickety-click [Brit ˌklɪkətɪˈklɪk, Am ˌklɪkədiˈklɪk] RZECZOW.

I.double-click [Brit ˌdʌb(ə)lˈklɪk, Am ˌdəbəlˈklɪk] INFOR RZECZOW.

II.double-click [Brit ˌdʌb(ə)lˈklɪk, Am ˌdəbəlˈklɪk] INFOR CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła clicked w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

clicked w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła clicked w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła clicked w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

clicked Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文