closest w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła closest w angielski»francuski słowniku

1. close (nearby):

Zobacz też draw

II.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] CZASOW. przech.

3. draw (pull):

6. draw (attract) person, event, film:

III.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] CZASOW. nieprzech.

2. draw (move):

3. close → close down

Zobacz też close down

I.close-up RZECZOW. [Brit ˈkləʊsʌp, Am ˈkloʊsˌəp]

closest w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła closest w angielski»francuski słowniku

closest Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文