closing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła closing w angielski»francuski słowniku

I.closing [Brit ˈkləʊzɪŋ, Am ˈkloʊzɪŋ] RZECZOW.

II.closing [Brit ˈkləʊzɪŋ, Am ˈkloʊzɪŋ] PRZYMIOT.

3. close → close down

Zobacz też close down

closing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła closing w angielski»francuski słowniku

closing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文