club w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła club w angielski»francuski słowniku

II.club <part prés clubbing; prét, part passé clubbed> [Brit klʌb, Am kləb] Clubs CZASOW. przech.

Zobacz też Clubs

club w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła club w angielski»francuski słowniku

club Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文