cock w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cock w angielski»francuski słowniku

cock-teaser [Brit ˈkɒktiːzə, Am ˈkɑkˌtizər], cock-tease RZECZOW. vulgar slang, pej

II.cock up CZASOW. [Brit kɒk -, Am kɑk -] slang Brit (cock [sth] up, cock up [sth])

cock-a-doodle-doo [Brit ˌkɒkəduːd(ə)lˈduː, Am ˌkɑkəˌdudlˈdu] RZECZOW.

cock w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cock w angielski»francuski słowniku

cock Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to cock a snook at sb/sth Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文