colder w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła colder w angielski»francuski słowniku

1. cold (chilly):

cold-blooded [Brit ˌkəʊldˈblʌdɪd, Am ˌkoʊldˈblədɪd] PRZYMIOT.

colder w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła colder w angielski»francuski słowniku

I.cold <-er, -est> [kəʊld, Am koʊld] PRZYMIOT.

colder Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

colder z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła colder w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文