colour: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła colour: w angielski»francuski słowniku

color → colour

Zobacz też colour

I.colour Brit, color Am [Brit ˈkʌlə, Am ˈkələr] RZECZOW.

1. colour (hue):

in colour CINE, TV

7. colour (complexion):

III.colour Brit, color Am [Brit ˈkʌlə, Am ˈkələr] CZASOW. przech.

IV.colour Brit, color Am [Brit ˈkʌlə, Am ˈkələr] CZASOW. nieprzech.

V.colour Brit, color Am [Brit ˈkʌlə, Am ˈkələr]

I.colour Brit, color Am [Brit ˈkʌlə, Am ˈkələr] RZECZOW.

1. colour (hue):

in colour CINE, TV

7. colour (complexion):

III.colour Brit, color Am [Brit ˈkʌlə, Am ˈkələr] CZASOW. przech.

IV.colour Brit, color Am [Brit ˈkʌlə, Am ˈkələr] CZASOW. nieprzech.

V.colour Brit, color Am [Brit ˈkʌlə, Am ˈkələr]

colour: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła colour: w angielski»francuski słowniku

colour → color

Zobacz też color

colour: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

colour: Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła colour: w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文