coloured w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła coloured w angielski»francuski słowniku

I.coloured Brit, colored Am [Brit ˈkʌləd, Am ˈkələrd] RZECZOW.

III.coloured Brit, colored Am [Brit ˈkʌləd, Am ˈkələrd] PRZYMIOT.

bronze-coloured Brit, bronze-colored Am [ˈbrɒnzkʌləd] PRZYMIOT.

buff-coloured Brit, buff-colored Am [ˈbʌfkələd] PRZYMIOT.

flame-coloured Brit, flame-colored Am [ˈfleɪmkʌləd] PRZYMIOT.

rose-coloured Brit, rose-colored Am [Brit ˈrəʊzˌkʌləd, Am ˈroʊzˌkələrd] PRZYMIOT.

rust-coloured Brit, rust-colored Am [ˈrʌstkʌləd] PRZYMIOT.

coloured w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła coloured w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

colour → color

Zobacz też color

Tłumaczenia dla hasła coloured w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

coloured Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

coloured Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文