comb w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła comb w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.comb out CZASOW. [Brit kəʊm -, Am koʊm -] (comb out [sth], comb [sth] out)

I.comb through CZASOW. [Brit kəʊm -, Am koʊm -] (comb through [sth])

fine-tooth comb, fine-toothed comb [Brit, Am ˈˌfaɪn ˌtuθ ˈˌkoʊm] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła comb w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
Afro comb Brit

comb w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła comb w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła comb w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

comb Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文