combat w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła combat w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.combat RZECZOW. [Brit ˈkɒmbat, Am ˈkɑmˌbæt] MILIT

II.combat <part prés combatting; prét, part passé combatted> CZASOW. przech. [Brit ˈkɒmbat, Am kəmˈbæt, ˈkɑmˌbæt]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła combat w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

combat w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła combat w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła combat w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

combat Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

combat Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła combat w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文