comes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła comes w angielski»francuski słowniku

II.come [Brit kʌm, Am kəm] WYKRZYK. (reassuringly)

III.come <prét came, part passé come> [Brit kʌm, Am kəm] CZASOW. przech.

IV.come <prét came, part passé come> [Brit kʌm, Am kəm] CZASOW. nieprzech.

1. come (arrive):

12. come (be situated):

I.come across CZASOW. [Brit kʌm -, Am kəm -] (come across) (be conveyed)

I.come to CZASOW. [Brit kʌm -, Am kəm -] (come to) (regain consciousness)

9. come out (become known):

on a appris que

comes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła comes w angielski»francuski słowniku

come on → come upon

Zobacz też come upon

comes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

comes Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła comes w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文