comfort w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła comfort w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.comfort [Brit ˈkʌmfət, Am ˈkəmfərt] RZECZOW.

3. comfort:

comfort eat <prét ate; part passé eaten> CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła comfort w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

comfort w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła comfort w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła comfort w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

comfort Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文