comfortable w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła comfortable w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

comfortable [Brit ˈkʌmf(ə)təb(ə)l, Am ˈkəmfərdəb(ə)l, ˈkəmftərbəl] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła comfortable w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

comfortable w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła comfortable w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła comfortable w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

comfortable Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文