comic w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła comic w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.comic [Brit ˈkɒmɪk, Am ˈkɑmɪk] PRZYMIOT.

serio-comic [Brit sɪərɪəʊˈkɒmɪk, Am ˌsɪrioʊˈkɑmɪk] PRZYMIOT.

Zobacz też Charities

Tłumaczenia dla hasła comic w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

comic w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła comic w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła comic w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

comic Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文