commons w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła commons w angielski»francuski słowniku

I.common [Brit ˈkɒmən, Am ˈkɑmən] RZECZOW. (public land)

III.common [Brit ˈkɒmən, Am ˈkɑmən] PRZYMIOT.

commons w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła commons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.common <-er, -est [or more common, most common]> [ˈkɒmən, Am ˈkɑ:mən] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła commons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

commons Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

commons Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła commons w francuski»angielski słowniku

commons z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła commons w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文