community w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła community w angielski»francuski słowniku

community [Brit kəˈmjuːnɪti, Am kəˈmjunədi] RZECZOW.

gated community [Brit ˌɡeɪtɪd kəˈmjuːnəti, Am ɡeɪdɪd kəˈmjunədi] RZECZOW.

community w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła community w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

community <-ties> [kəˈmju:nəti, Am -nət̬i] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła community w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

community Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a sense of community REL, LIT
coopérant(e) MILIT

community Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文