concerned w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła concerned w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

concerned [Brit kənˈsəːnd, Am kənˈsərnd] PRZYMIOT.

I.concern [Brit kənˈsəːn, Am kənˈsərn] RZECZOW.

1. concern (worry):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła concerned w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

concerned w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła concerned w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła concerned w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

concerned Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文