concours w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła concours w angielski»francuski słowniku

concourse [Brit ˈkɒŋkɔːs, Am ˈkɑnˌkɔrs] RZECZOW.

concordat [Brit kənˈkɔːdat, Am kənˈkɔrˌdæt] RZECZOW.

concord [Brit ˈkɒŋkɔːd, Am ˈkɑŋˌkɔrd] RZECZOW.

concoct [Brit kənˈkɒkt, Am kənˈkɑkt] CZASOW. przech. (all contexts)

1. course (progression):

cours m (of de)

2. course (route):

cap m
to be on or hold or steer a course AVIAT, NAUT
to change course AVIAT, NAUT
to set (a) course for AVIAT, NAUT

I.discourse RZECZOW. [Brit ˈdɪskɔːs, Am ˈdɪsˌkɔrs]

II.discourse CZASOW. nieprzech. [Brit dɪsˈkɔːs, Am dɪsˈkɔrs] form

concours w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła concours w angielski»francuski słowniku

1. course (direction):

recourse [rɪˈkɔ:s, Am ˈri:kɔ:rs] RZECZOW. no pl form

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文