conditions w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła conditions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.condition [Brit kənˈdɪʃ(ə)n, Am kənˈdɪʃ(ə)n] RZECZOW.

1. condition (stipulation):

à condition que

2. condition (state):

III.condition [Brit kənˈdɪʃ(ə)n, Am kənˈdɪʃ(ə)n] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła conditions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

conditions w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła conditions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła conditions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
se mettre en condition pour qc SPORT, PSYCH

conditions Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

conditions Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

conditions z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła conditions w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文