conflicting w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła conflicting w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

conflicting [Brit kənˈflɪktɪŋ, Am kənˈflɪktɪŋ] PRZYMIOT.

I.conflict RZECZOW. [Brit ˈkɒnflɪkt, Am ˈkɑnˌflɪkt]

II.conflict CZASOW. nieprzech. [Brit kənˈflɪkt, Am kənˈflɪkt, ˈkɑnˌflɪkt]

Tłumaczenia dla hasła conflicting w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

conflicting w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła conflicting w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.conflict [ˈkɒnflɪkt, Am ˈkɑ:n-] CZASOW. nieprzech. (do battle, be opposed to)

Tłumaczenia dla hasła conflicting w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

conflicting Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文