conflicts w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła conflicts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.conflict RZECZOW. [Brit ˈkɒnflɪkt, Am ˈkɑnˌflɪkt]

II.conflict CZASOW. nieprzech. [Brit kənˈflɪkt, Am kənˈflɪkt, ˈkɑnˌflɪkt]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła conflicts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

conflicts w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła conflicts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.conflict [ˈkɒnflɪkt, Am ˈkɑ:n-] CZASOW. nieprzech. (do battle, be opposed to)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła conflicts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

conflicts Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

conflicts Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła conflicts w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文