control w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła control w angielski»francuski słowniku

I.control [Brit kənˈtrəʊl, Am kənˈtroʊl] RZECZOW.

1. control U (domination):

II.control <part prés controlling; prét, part passé controlled> [Brit kənˈtrəʊl, Am kənˈtroʊl] CZASOW. przech.

control w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła control w angielski»francuski słowniku

I.control <-ll-> [kənˈtrəʊl, Am -ˈtroʊl] RZECZOW.

II.control <-ll-> [kənˈtrəʊl, Am -ˈtroʊl] CZASOW. przech. <-ll->

control Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

control z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła control w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文