copies w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła copies w angielski»francuski słowniku

copies w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła copies w angielski»francuski słowniku

knocking copy [ˌnɒkɪŋˈkɒpɪ, Am ˌnɑ:kɪŋˈkɑ:pɪ] RZECZOW. no pl, no indef art ECON

copies Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文