corners w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła corners w angielski»francuski słowniku

I.corner [Brit ˈkɔːnə, Am ˈkɔrnər] RZECZOW.

1. corner lit MOTOR:

to put a child in the corner SCHOOL

III.corner [Brit ˈkɔːnə, Am ˈkɔrnər] CZASOW. nieprzech. MOTOR

I.catty-corner, catty-cornered [Brit ˌkatɪˈkɔːnə, Am ˈkædiˌkɔrnər] Am PRZYMIOT.

II.catty-corner, catty-cornered [Brit ˌkatɪˈkɔːnə, Am ˈkædiˌkɔrnər] Am PRZYSŁ.

corners w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła corners w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła corners w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

corners Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文