correspondent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła correspondent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

correspondent [Brit kɒrɪˈspɒnd(ə)nt, Am ˌkɔrəˈspɑndənt, ˌkɑrəˈspɑndənt] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
financier/-ière

Tłumaczenia dla hasła correspondent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

correspondent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła correspondent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła correspondent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

correspondent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

envoyé(e) m (ż) spécial
rédacteur(-trice) m (ż) parlementaire
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文