counselling w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła counselling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

counselling, counseling Am [Brit ˈkaʊns(ə)lɪŋ, Am ˈkaʊns(ə)lɪŋ] RZECZOW.

I.counsel [Brit ˈkaʊns(ə)l, Am ˈkaʊnsəl] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła counselling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

counselling w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła counselling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.counsel <Brit -ll- [or Am -l-]> [ˈkaʊntsəl] CZASOW. przech. (advise)

Tłumaczenia dla hasła counselling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

counselling Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

counselling Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła counselling w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文