counter w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła counter w angielski»francuski słowniku

I.counter [Brit ˈkaʊntə, Am ˈkaʊn(t)ər] RZECZOW.

1. counter (service area):

bar m

IV.counter [Brit ˈkaʊntə, Am ˈkaʊn(t)ər] CZASOW. nieprzech. (retaliate)

Geiger counter [Brit ˈɡʌɪɡə kaʊntə, Am ˈˌɡaɪɡər ˈˌkaʊn(t)ər] RZECZOW.

I.counter-attack [Brit ˈkaʊntərətak, Am ˈkaʊn(t)ərəˌtæk] RZECZOW.

II.counter-attack [Brit ˈkaʊntərətak, Am ˈkaʊn(t)ərəˌtæk] CZASOW. przech., nieprzech.

counter-attraction [Brit ˈkaʊnt(ə)rətrakʃ(ə)n, Am ˈkaʊn(t)ərəˌtrækʃ(ə)n] RZECZOW.

counter-inflationary [Brit ˌkaʊntərɪnˈfleɪʃ(ə)nri, Am ˌkaʊn(t)ərɪnˈfleɪʃəˌnɛri] PRZYMIOT.

counter-espionage [Brit, Am ˌkaʊn(t)ərˈɛspiəˌnɑʒ, ˌkaʊn(t)ərˈɛspiəˌnɑdʒ] RZECZOW.

counter-example [Brit ˈkaʊntərɪɡˌzɑːmp(ə)l, ˈkaʊntərɛɡˌzɑːmp(ə)l, Am ˈkaʊn(t)ərɪɡˌzæmpəl] RZECZOW.

counter w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła counter w angielski»francuski słowniku

counter Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

counter z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła counter w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文