covering w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła covering w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

covering [Brit ˈkʌv(ə)rɪŋ, Am ˈkəv(ə)rɪŋ] RZECZOW.

4. cover (shelter):

11. cover MUS → cover version

Zobacz też cover version

II.cover up CZASOW. [Brit ˈkʌvə -, Am ˈkəvər -] (cover up [sth], cover [sth] up)

Tłumaczenia dla hasła covering w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

covering w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła covering w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła covering w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

covering Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

covering z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文